Aktualności
09.10.2014

Firma ZETO SA ukończyła budowę pierwszego etapu sieci światłowodowej do Skrzyszowa. Aktualnie uruchomiony został ok. 5km odcinek światłowodu łączący Urząd Gminy w Skrzyszowie z siecią światłowodową ZETO SA w Tarnowie. Oznacza to, że wszystkie budynki znajdujące się w pobliżu drogi ze Skrzyszowa do Tarnowa (od Urzędu Gminy Skrzyszów w kierunku Tarnowa) mają już możliwość uzyskania podłączenia do szybkiej sieci Internetowej, wykonanej w technologii FTTH (czyli światłowód do domu/mieszkania).

Podłączenie domu do sieci światłowodowej jest równoważne nie tylko z uzyskaniem szybkiego dostępu do Internetu (100 lub więcej Mbit/s), ale również z możliwością skorzystania z usług Telewizji Cyfrowej lub Telefonii VoIP dostarczanych przez ZETO SA.

Inwestycja została wykonana w całości ze środków firmy ZETO SA. i zrealizowana została w rekordowo krótkim czasie, począwszy od akceptacji przez Zarząd biznes planu. Stało się to możliwe dzięki przychylności firmy Tauron Dystrybucja, Wójta Gminy i Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

W 2015 roku ZETO S.A. planuje kontynuować rozbudowę sieci światłowodowej w Skrzyszowie i nie wyklucza również podobnych inwestycji w kolejnych miejscowościach