Piąte wezwanie akcjonariuszy

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI (27 Lis 2020)

Zarząd spółki Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych S.A. na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie. wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie spółki ZETO S.A przy ul. Przemysłowej 6 w Tarnowie, w dni robocze w godz. 8-16.

Niniejsze wezwanie jest piątym i ostatnim z wymaganych w/w przepisami prawa.

Z poważaniem

Zarząd ZETO SA