Elektroniczny obieg dokumentów

Obieg i archiwizacja dokumentów

Sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Obieg i archiwizacja dokumentów

Przepływ informacji i dokumentów w Twojej firmie

Sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa niejednokrotnie zależy od przepływu informacji wewnątrz firmy, jak również od właściwego podziału zadań pomiędzy jego pracowników. To między innymi dokumenty są nośnikiem informacji które często nieuporządkowane lub przekazane do niewłaściwych osób wpływają na brak oczekiwanej efektywności pracowników. Wszędzie tam, gdzie działania muszą być przeprowadzane zgodnie z wcześniej ustalonymi procedurami niezbędne jest narzędzie do zarządzania obiegiem dokumentów i pracą grupową.

Korzyści z wdrożenia systemu

Jak zyska Twoja firma

 • przyspieszenie obiegu informacji dzięki zautomatyzowaniu procesów biznesowych
 • trwałe obniżenie kosztów ponoszonych przez firmę na rzecz powielania papierowych wersji dokumentów
 • zwiększenie wydajności i efektywności pracowników, a przez to poprawa jakości obsługi Klientów
 • spadek liczby popełnianych błędów dzięki monitoringowi systemowemu
 • bezpieczeństwo archiwizowanych dokumentów przez zarządzanie uprawnieniami użytkowników
 • łatwy i szybki dostęp do danych archiwalnych umożliwiający optymalizację czasu pracy
 • możliwość wymiany danych z istniejącymi systemami
Elektroniczny obieg dokumentów

Nasza oferta obejmuje:

 • analizę przedwdrożeniową
 • wdrożenie systemu
 • szkolenie pracowników z zakresu obsługi systemu
 • stałą opiekę i pomoc

W zakresie systemu znajdziesz:

Zakres elektronicznego obiegu dokumentów oferujemy m.in. rozwiązania:

 • System V-Desk dla przedsiębiorstw
 • System el-Dok dla urzędów