Outsourcing usług IT

Kompleksowa obsługa informatyczna

Kompleksowa obsługa informatyczna

Wsparcie informatyczne

Oferta usług outsourcingu usług informatycznych

Kompleksowa obsługa informatyczna jest gwarancją niezawodnej pracy wszystkich struktur firmy, dlatego zapewniamy wysokiej jakości standardy naszych usług w tym zakresie.
Kadra wykwalifikowanych specjalistów, posiadających odpowiednią wiedzę z różnych zagadnień informatycznych, tworzy zespół, który wspólnie potrafi rozwiązać nawet najbardziej skomplikowane problemy. Dlatego też skorzystanie z naszych usług będzie dla Klienta korzystniejsze i tańsze niż zatrudnianie etatowych informatyków. Przedsiębiorstwom, które posiadają własny sprzęt i oprogramowanie informatyczne proponujemy objęcie nadzorem wszystkich elementów tej infrastruktury.

Oferujemy usługi świadczone w sposób doraźny (w miarę potrzeb Klienta) albo w sposób ciągły (np. oddelegowując pracownika do pracy w przedsiębiorstwie Klienta).

Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw

Zapytaj o outsourcing IT dla Twojej firmy

Skorzystanie z usługi Wsparcia informatycznego zapewnia wiele korzyści

Korzyści dla firmy

 • minimalizację przestojów w pracy spowodowanych awariami
 • gwarancję usunięcia wszelkiego typu awarii
 • sprzęt zastępczy w przypadku braku możliwości naprawy na miejscu
 • zwiększenie efektywności pracy, poprzez przekazanie części obowiązków do wyspecjalizowanej firmy
 • szybką pomoc nawet bez konieczności wizyty u klienta – zdalna pomoc
 • ochronę poufności i archiwizację danych
 • stały telefoniczny dostęp do naszego wsparcia informatycznego
 • profesjonalną pomoc przy planowaniu zmian czy modernizacji
 • łatwość zaplanowania budżetu poprzez ustalenie stałego miesięcznego kosztu na usługi informatyczne gwarantowane umową
usługi Wsparcia informatycznego
Obsługa infrastruktury IT

Nasi pracownicy zapewnią kompleksowe wsparcie

Zakres wsparcia

 • zarządzania siecią komputerową
 • administracji serwerami
 • użytkowania stacji roboczych
 • pomocy w programach użytkowych
 • wymiany sprzętu i oprogramowania
 • prewencji przed awariami
 • zarządzania polityką ochrony antywirusowej
 • cyklicznego archiwizowania danych
 • konserwacji i naprawie sprzętu komputerowego
 • zdalnego wsparcia użytkowników (hot-line)
 • doradztwa w planowaniu rozwoju informatyki w firmie